Planlegging

Notater fra samtale:

Prosjekt layout

Utviklingsplan

Følger V-modellen som er forklart i boken Programmering i ActionScript 3.0 som er skrevet av Jostein Nordengen og Tom Heine Nätt. Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag AS i 2008. Grunnen til at jeg følger denne modellen er at den gir et godt grunnlag for å gjøre en gjennomført utvikling og siden det finnes tilsvarende design- og testingsfaser så er det enklere å finne feilen gjennom å gå tilbake til tilsvarende designfase. Se eget dokument.